INTRODUKTION

NARCONON: REDDER MISBRUGERES LIV GENNEM
REHABILITERING OG FOREBYGGENDE VIRKSOMHED

Narconon blev startet i et fængsel i 1966 af en indsat, som brugte en bog af forfatteren og humanisten L. Ron Hubbard til at komme endeligt ud af et årtier gammelt misbrug. I dag er Narconon et verdensomspændende netværk, der hjælper folk til at komme ud af deres afhængighed af stoffer.

I DAG ER NARCONON et VERDENS­OMSPÆNDENDE NETVÆRK, der dagligt HJÆLPER FOLK MED at BLIVE STOFFRI.

Narconons forebyggelses- og rehabiliteringsmetode er et præcist genoptræningsprogram, som både fjerner de stoffer, der er lagret i kroppen, formindsker de abstinenser, man får efter at have brugt stoffer, og får trangen til at forsvinde. Der bruges ikke anden narko eller medicin i forløbet.

Narconon sætter ikke blot personen i stand til at overvinde fysiske og psykiske virkninger af misbruget, men tager også fat i årsagerne til, at vedkommende overhovedet begyndte at tage stoffer. Gennem årene har dette program hjulpet tusindvis af tidligere misbrugere med at komme i gang med et nyt liv helt uden stoffer.

Narconon har yderligere til formål at nå ud til både børn, unge og voksne og informere om stoffer og misbrug med oplysnings- og forebyggelsesprogrammer. Narconons specialister har foreløbig haft direkte kontakt med over 16 millioner mennesker.

Virkelig frihed for den enkelte vil aldrig kunne opnås i en verden, der svømmer i misbrug og afhængighed. Derfor er Scientology Kirken aktivt involveret i programmer, der effektivt tager fat i dette sociale problem.

EFFEKTIVE METODER TIL AT LØSE
DEN OMFATTENDE KRISE MED STOFMISBRUG

Stof- og alkoholmisbrug er en voldsom belastning for ethvert samfund. Det vurderes, at den ulovlige handel med narkotika indbringer over 1.800 milliarder kr. årligt. Det er mere end bruttonationalproduktet i 88 procent af verdens lande. Hundreder af millioner af mennesker er afhængige af ulovlige stoffer, og mange dør alt for tidligt. Manges karrierer og job er gået tabt; folk er kommet ud for ulykker eller er blevet svækket i uhyggelig grad; værdier er blevet sat over styr, og familier er blevet opløst.

mere

NARCONONS INTERNATIONALE PROGRAM TIL
REHABILITERING AF STOFMISBRUGERE

Narconon er et yderst effektivt, stoffrit afvænnings-, afgiftnings- og rehabiliteringsprogram, som anvender teknikker udviklet af L. Ron Hubbard.

Narconon-netværkets internationale knudepunkt på Narconon Arrowhead, som er det største center af sin art, er samtidig et uddannelsescenter for professionelle og frivillige fra hele verden.

mere

NARCONONS NEW LIFE-
AFGIFTNINGSMETODE

L. Ron Hubbards opdagelse af, at stoffer og andre giftrester ophobes i kroppen, førte til et epokegørende gennembrud inden for rehabilitering af misbrugere. Hubbard udviklede således en sikker, sund og meget grundig metode til at rense disse kemiske forbindelser ud af fedtvævet.

mere

MISBRUGSPROBLEMER REDUCERES GENNEM
FOREBYGGENDE ARBEJDE

Med fyrre års erfaring med forebyggelse og rehabilitering af misbrugere har specialister fra Narconon opdaget, at unge mennesker, som forstår, hvordan stofferne virker, ofte træffer en beslutning om at holde sig fra stoffer.

mere

NARCONON-PROGRAMMET:
SKABER EN STOFFRI VERDEN

For at opnå sit formål med at afskaffe stofmisbrug og afhængighed holder Narconons medarbejdere og frivillige sig i kontakt med det offentlige, undervisere, politikere og borgere i lokalsamfundet, og de kører kampagner for at øge bevidstheden om problemets størrelse, og hvordan man kan løse det.

De, der bruger stoffer, ødelægger ikke bare deres eget liv, de udsætter også andre i deres omgivelser for en risiko.

mere

RESULTATER AF AT INDFØRE
PROGRAMMET

Kvaliteten af Narconons resultater har givet respekt og støtte blandt politifolk, politikere, myndigheder og ikke mindst pårørende til misbrugere.

mere