INTRODUKTION

VI STØTTER GLOBAL BEVIDSTHED
OM MENNESKERETTIGHEDER

Som forfatter, humanist og grundlægger af Scientology betonede L. Ron Hubbard tidligt i sin forskning, at åndelig frihed og oplysning var næsten uopnåelige mål for de mennesker, der bliver nægtet deres mest fundamentale menneskerettigheder.

DEN OVERBEVISNING, at hele MENNESKEHEDEN er berettiget til UMISTELIGE RETTIGHEDER, ER ET CENTRALT PUNKT i SCIENTOLOGY.

I overensstemmelse med dette udfærdigede han En Scientologs Kodeks, hvor han opfordrer alle medlemmer af religionen til at forpligte sig til ”at støtte rent humanitære bestræbelser på det menneskeretslige område”. Dermed lagde han grunden til det, der har udviklet sig til en global græsrodsbevægelse af fortalere for menneskerettigheder for alle mennesker, uanset deres sociale vilkår og hvilken race eller religion de tilhører.

I dag engagerer scientologer på 5 kontinenter sig i et samarbejde med regeringsorganer og ngo’er for at oplyse om verdens fornemste dokument om menneskerettigheder – De Forenede Nationers Verdenserklæring om Menneskerettighederne fra 1948 – og få den implementeret.

Vi indbyder alle, der har som mål at skabe en verden, hvor menneskerettigheder er en del af hverdagen, til at medvirke og samarbejde med os.


VI OPLYSER MENNESKER OVERALT I VERDEN
OM MENNESKERETTIGHEDER

Vi står dagligt over for nyheder om etniske konflikter, umenneskelige handlinger, interne uroligheder og krig.

Medierne er fulde af historier om overtrædelser af menneskerettighederne – fra husspektakler og mobning i skolen til korruption, fattigdom og diskriminering sanktioneret af regeringer. Samtidig ved størstedelen af Jordens befolkning ikke, hvad menneskerettighederne er, og at de er berettigede til dem.

mere

MULTIMEDIE-MATERIALE TIL UNDERVISNING
UNITED FOR MENNESKERETTIGHEDER

Med støtte fra Scientology Kirken nås ca. 100 millioner mennesker hvert år med forskellige multimedie-materialer, der oplyser om menneskerettighederne og skaber øget bevidsthed om dem.

Efter undersøgelser havde vist, at mindre end 10 procent af befolkningen kendte til eksistensen af FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne, og at endnu færre kunne nævne mere end en eller to af de 30 grundlæggende rettigheder, der er beskrevet i dokumentet, blev Verdenserklæringen det centrale punkt i programmet.

mere

EN INSPIRERENDE PRÆSENTATION
AF MENNESKERETTIGHEDERNE

”30 RETTIGHEDER, 30 ANNONCER”

Det vakte mange unge menneskers interesse for og ønske om at lære om menneskerettigheder, da de så hæftet Hvad er menneskerettigheder?, gav det anledning til at lave 30 public service-meddelelser om menneskerettighederne, som hver især viser én af de rettigheder, der præsenteres i Verdenserklæringen.


mere

AUDIOVISUELLE ELEMENTER DER GØR
MENNESKERETTIGHEDERNE LEVENDE

Filmen Historien om Menneske­rettigheder er en væsentlig faktor i den oplysningskampagne om menneskerettigheder, som præsenterer seere i alle aldre for deres mest fundamentale friheder.

Historien om Menneskerettigheder er en kort, imponerende film, som definerer et af verdens mest misforståede emner.

mere

ONLINE UDDANNELSESCENTER
INTERAKTIV HJEMMESIDE

Både United for Human Rights og Youth for Human Rights International styrer interaktive internetsider, hvor hele viften af materialer er til rådighed på 17 sprog.

Alle hæfterne om menneskerettigheder, informationsvideoerne og Historien om menneskerettigheder kan downloades eller bestilles online. På internet-siderne finder man et interaktivt, virtuelt læringssystem til brug for enhver, der enten underviser i eller selv lærer om de grundlæggende menneskerettigheder.

mere

UNDERVISNING I MENNESKERETTIGHEDER
OVER HELE VERDEN

Den grundlæggende forudsætning for menneskerettighederne er, at de gælder for alle. Så enhver kan deltage i disse programmer og uanset deres økonomiske og kulturelle baggrund være med til at vække folks interesse for at støtte menneskerettighederne og oplyse om menneskerettigheder i deres egne nabolag, byer eller lande.

mere

VI BRINGER HÅB
TIL MILLIONER AF MENNESKER

Scientology kirkens internationale disseminerings- og distributionscenter i Los Angeles, Californien, står i centrum for de globale, humanitære initiativer, som støttes af Scientology kirken og scientologer. Ud over at producere dissemineringsmateriale til over 10.000 Scientology kirker, missioner og tilknyttede grupper verden over, producerer centeret også undervisningsmateriale til alle de humanitære programmer, kirken sponserer.

mere

PARTNERE OG LEDERE
STØTTER PROGRAMMET

Skal vi nå til et punkt, hvor menneskerettighederne er indført overalt, kræver det, at det bliver almindeligt, at der undervises i dem.

For at nå til det punkt har Scientology kirker og deres medlemmer i mere end 40 år iværksat og støttet programmer, der effektivt øger folks bevidsthed om menneskerettigheder og underviser unge og voksne i dem.

mere