MEDBORGERNES MENNESKERETTIGHEDSKOMMISSION
ARBEJDER FOR MENNESKERETTIGHEDERNE

Som en del af deres religiøse kodeks lover scientologer ”at afsløre og bidrage til at fjerne enhver fysisk skadelig praksis inden for mental sundhed, når man støder på den” og derved skabe en atmosfære af sikkerhed og tryghed ved helbredelse af psykiske lidelser.

Derfor stiftede scientologer i 1969 Medborgernes Menneskerettighedskommission (MMK) en gruppe af ”vagthunde,” der undersøger og belyser psykiatriske overtrædelser af menneskerettighederne. I dag er MMK blevet en verdensomspændende styrke, der arbejder aktivt på at få fjernet al brutal behandling, kriminel praksis og krænkelser af menneskerettighederne under dække af begrebet mental sundhed. Den har taget initiativet til og bidraget til at få vedtaget mere end 150 love om beskyttelse af mennesker mod misbrug eller tvangsbehandling inden for mental sundhed.